<div align="left">

Gävleborgs Författningar fram till 2019.

Författningarna är sorterade efter följande ämnesområden.

-          Naturreservat, naturvårdsområden m.m.

-          Skydd för växt- och djurart

-          Skydd för friluftsliv

-          Vattenskyddsområden

-          Strandskydd

-          Gävle kommun

-          Sandvikens kommun

-          Hofors kommun

-          Ockelbo kommun

-          Söderhamns kommun

-          Hudiksvalls kommun

-          Ljusdals kommun

-          Bollnäs kommun

-          Ovanåkers kommun

-          Nordanstigs kommun

 

FÖRTECKNINGAR ÖVER GÄLLANDE FÖRFATTNINGAR

2018:1 2018-01-21 Förteckning över den 1 januari 2018 gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Gävleborgs län
2017:1 2017-01-04 Förteckning över den 1 januari 2017 gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Upp

 

CIVIL BEREDSKAP OCH RÄDDNINGSTJÄNST

1989:17 1989-05-31 Eldningsförbud i Gävleborgs län. Upphävd genom 2003:31

2003:31 2003-04-22 Upphävande av föreskrift 1989:17

Upp

 

 

POLISMYNDIGHETENS VERKSAMHETSOMRÅDE

1988:11 1987-08-12 Angående utländska besättningsmäns vistelse i hamns huvudort Gävle

1988:12 1982-08-27 Angående utländska besättningsmäns vistelse i hamns huvudort Söderhamn

1988:13 1987-10-23 Angående utländska besättningsmäns vistelse i hamns huvudort Hudiksvall

Upp

 

NATUR- OCH MILJÖVÅRD

Naturreservat mm, skydd för växt- och djurart, skydd för friluftsliv, samrådsområden, vattenskyddsområden, Övrigt

 

Naturreservat, naturvårdsområden m.m.
(m.m. = områdesskydd enl NVL och övrigt enligt 7 kap miljöbalken)

1978:36 Stenöorns naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:41

1978:37 Vitörarnas naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2017:10

1978:38 Snäckens naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:83

1978:55 Notholmens naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:40

1978:153 Axmar naturreservat

1978:154 Gröntjärns naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2016:22

1978:155 Gladbäckens naturreservat

1979:20 1979-12-11 Ålsjöns naturreservat

1980:41 1980-11-10 Kölbergets naturvårdsområde

1981:32 Bleckbergens urskog, naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2010:615

1982:5 1981-12-18 Häckelsängs högmosse och Gnagmur naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:97

1983:39 1983-11-01 Ånäsets naturvårdsområde

1984:16 1984-01-10 Vällinguddens naturreservat

1986:4 1985-01-02 Stenbäckens naturvårdsområde

1988:7 1987-06-15 Hölicks naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:81

1988:8 1987-02-13 Järvsöholmarnas naturvårdsområde

1988:18 1988-05-16 Grans naturreservat

1989:7 1988-12-01 Hådells - Gammelskog naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2014:8

1989:25 1989-05-12 Hemlingby naturvårdsområde

1989:26 1989-07-07 Bodagrottornas naturreservat

1991:24 1990-03-30 Bålsöns naturvårdsområde

1991:25 1990-03-30 Agöns-Kråköns naturvårdsområde

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2004:54

1991:26 1990-03-12 Stora Korpmäki naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:24

1991:27 1990-03-30 Drakön-Tihällarnas naturreservat

1991:28 1990-03-12 Jordbärsmuren-Ålbo naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 1995:19

1991:29 1990-03-12 Ysbergets-Laxtjärnsbergets

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2017:24

1991:38 1991-07-15 Högmossens naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:39

1993:12 1993-10-08 Gustavsmurarnas naturreservat

1993:13 1993-10-08 Matyxsjöns naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2011:22

1994:14 1994-03-21 Bladmyrans naurreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2006:79

1994:14 1994-03-21 Voxnans naturvårdsområde

1994:15 1994-06-01 Flisbergets naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:94

1994:16 1994-06-01 Igeltjärnsbergets naturreservat

1994:17 1994-06-01 Ormöns naturreservat

1994:18 1994-10-07 Sävasjöns naturreservat utvidgning

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2006:77

1995:12 1994-12-01 Bläcktärnsjöns naturreservat

1995:13 1994-12-01 Igelsjöns naturreservat

1995:14 1994-01-11 Skatöns naturvårdsområde

1995:19 1995-02-01 Jordbärsmuren-Ålbo naturreservat ändring av reservatskötselplan;

1995:50 1995-06-20 Lugnsjöns naturreservat

1995:51 1995-05-10 Bondarvsvallsbergets naturreservat

1995:63 1995-08-15 Bromsvallsbergets naturreservat

1996:32 1995-10-05 Testeboåns naturreservat

1998:21 1996-04-02 Galvåns naturvårdsområde

1998:22 1997-01-20 Flotthöljens naturreservat

1998:23 1997-01-20 Naturreservatet Testeboåns delta

1998:24 1997-12-01 Långbro naturreservat

1998:27 1997-11-04 Lisselåsklack naturreservat

1999:16 1999-01-08 Ändring i beslutet om Häckelsängs högmosse och Gnagmurs naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:97

2001:12  1998-03-20 Grossjöbergets naturreservat

2001:14 2001-03-01 Gysinge naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2017:11

2001:15 2001-03-01 Hästmyrbergets naturreservat

2001:16 1999-09-01 Törnbergets naturreservat

2001:17 1999-09-01 DjupsjönRömmabergets naturreservat

2001:18 2000-02-16 Tillägg till föreskrifterna för Kungsbergets naturreservat

2001:19 2000-11-01 Utvidgning av Voxnans naturreservat

2001:20 2001-03-01 Bredforsens naturreservat

Reservatets del i Gävleborgs län

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2011:7

2001:21 2000-11-01 Hästhagsbergets naturreservat

2001:22 2000-12-01 Skålvallbrännans naturreservat

2001:23 2001-03-01 Ista naturreservat

2001:29 2001-01-23 Skatöns naturvårdsområde

2001:91 1992-06-15 Spjutholmens naturreservat

2001:92 1992-06-15 Klövbergets naturreservat

2001:93 1992-06-15 Brassbergets naturreservat

2001:94 1992-06-15 Hagåsens naturreservat

2001:95 1992-06-15 Stensjöns och Lomtjärns naturreservat

2001:96 1996-04-15 Eggegrund – Gråsjälsbådans naturvårdsområde

2001:97 1996-12-10 Förklaring av 25 domänreservat som naturreservat

OBSERVERA att delar av denna författning är upphävda, ersätts av 2012:1, 2012:2, 2012:3, 2013:10 2014:1, 2014:3 samt 2014:7

2001:98 2001-02-20 Tunderåsens naturreservat

2001:99 2001-06-15 Lobåsbergets naturreservat

2002:22 2001-10-15 Stora Sundsjöbergets naturreservat

2002:115 2002-10-04 Långängarnas naturreservat

2003:35 2003-03-18 Andåns Naturreservat

2003:74 2003-08-04 Bodåsens naturreservat

2003:122 2003-10-24 Hedesundaskogens naturreservat

2003:133 2003-12-19 Stora Korpimäki naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:24

2003:134 2003-12-15 Svartviksbergets naturreservat

2004:5 2004-02-09 Rossåsens naturreservat

2004:14 2002-06-12 Storbergets naturreservat

2004:17 2001-12-05 Skärjåskogens naturreservat

2004:54 2004-05-17 Agön Kråkön naturreservat

2004:55 2005-05-17 Gussjövallsbergets naturreservat

2004:85 2004-09-06 Kroksjö öga naturreservat

2005:78 2005-09-12 Gammelsälls naturreservat

2005:83 2005-11-03 Stora Öråsens naturreservat

2006:5 2006-01-31 Blacksås naturreservat

2006:17 2006-03-24 Sjugarnas naturreservat

2006:27 2006-05-02 Alsjöåsens naturreservat

2006:43 2006-06-21 Risnosens naturreservat

2006:44 2006-06-21 Finnbrännans naturreservat

2006:45 2006-06-21 Oppsjöskogens naturreservat

2006:46 2006-06-21 Storöns naturreservat

2006:47 2006-06-21 Gulliksbergets naturreservat

2006:53 2006-07-11 Stora Bollebergets naturreservat

2006:70 2006-11-21 Kyrkbergets naturreservat

2006:75 2006-12-15 Brännans naturreservat

2006:76 2006-12-15 Bursjöbergets naturreservat

2006:77 2006-12-15 Sävasjöns naturreservat

2006:79 2006-12-20 Upphävande av Bladmyrans naturreservat

2007:16 2007-04-26 Gåsholma naturreservat

2007:32 2007-08-30 Klackuddens naturreservat

2007:52 2007-10-30 Lappkullens naturreservat

2007:53 2007-11-05 Lomtjärns naturreservat

2007:54 2007-11-05 Blårönningens naturreservat

2007:55 2007-11-05 Norrbergets naturreservat

2007:56 2007-11-05 Mössbobäckens naturreservat

2007:57 2007-11-05 Gussjövallsbergets naturreservat

2007:59 2007-12-03 Svedjebodvallens naturreservat

2007:60 2007-11-26 Skvallerbäckens naturreservat

2007:63 2007-12-12 Landa naturreservat

2008:01 2008-01-28 Ensjölokarnas naturreservat

2008:10 2008-04-08 Kvillanuddens naturreservat

2008:16 2008-04-08 Vattingsmalarnas naturreservat

2008:17 2008-04-08 Gnarpskatens naturreservat

2008:18 2008-04-08 Kyrköns naturreservat

2008:19 2008-05-05 Trödjemurarnas naturreservat

2008:57 2008-09-02 Skidtjärnsbergets naturreservat

2008:61 2008-09-30 Åby urskogs naturreservat

2008:78 2008-12-14 Långhällskogens naturreservat

2009:2 2009-02-02 Gulåsens naturreservat

2009:5 2009-02-09 Övre Svartsvedåsens naturreservat

2009:6 2009-02-09 Nedre Svartsvedåsens naturreservat

2009:24 2009-04-07 Stora Korpimäki naturreservat

2009:39 2009-06-01 Högmossens naturreservat (omtryck)

2009:40 2009-06-01 Notholmens naturreservat

2009:41 2009-06-01 Stenöorn naturreservat

2009:42 2009-06-01 Vitgrund-Norrskär naturreservat

2009:67 2009-12-15 Tjuvbergets naturreservat

2009:68 2009-09-29 Rännkullarnas naturreservat

2009:69 2009-09-29 Gryssjömyrans naturreservat

2009:70 2009-09-29 Garpkölens naturreservat

2009:71 2009-10-08 Paradisbergets naturreservat

2009:72 2009-10-08 Svartbergets naturreservat

2009:74 2009-10-20 Lill-Naggens naturreservat

2009:75 2009-10-20 Tillammstjärnens naturreservat

2009:76 2009-10-20 Gommorsbergets naturreservat

2009:77 2009-10-20 Rovennoppi naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2018:14

2009:78 2009-12-01 Näverhedens naturreservat

2009:81 2009-11-23 Hölicks naturreservat

2009:83 2010-03-23 Snäckens naturreservat

2009:88 2009-12-01 Liljeslåttsbäckens naturreservat

2009:89 2009-12-01 Kampstjärnsbergets naturreservat

2009:90 2009-12-01 Tiadalens naturreservat

2009:93 2010-02-17 Kårsbergets naturreservat

2009:94 2010-02-17 Flisbergets naturreservat

2009:95 2009-12-09 Gönhammarens naturreservat

2009:96 2009-12-09 Norra Brassbergets naturreservat

2009:97 2009-12-14 Häckelsängs högmosse och Gnagmur naturreservat

2009:99 2009-12-09 Sillerbergets naturreservat

2009:105 2009-12-14 Vårfiskharets djurskyddsområde

2009:106 2009-12-14 Korvgrund m fl djurskyddsområde

2009:107 2009-12-14 Sandrevelns djurskyddsområde

2009:108 2009-12-14 Disans djurskyddsområde

2009:109 2009-12-14 Skommarrevets djurskyddsområde

2009:110 2009-12-14 Skrammelhararnas djurskyddsområde

2010:1 2010-02-17 Storkvarnbergets naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2016:1

2010:14 2010-03-25 Grötvallsskogens naturreservat

2010:67 2010-04-27 Bodsjöåns naturreservat

2010:70 2010-04-26 Bläcktärnsjöns naturreservat (omtryck)

2010:615 2010-12-02 Naturreservatet Bleckbergens urskog

2010:623 2010-12-14 Bodmyrans naturreservat

2011:5 2011-04-04 Kungsbergets naturreservat

2011:6 2011-04-04 Kungsfors naturreservat

2011:7 2011-04-11 Bredforsens naturreservat

2011:10 2011-05-30 Styggmurarnas naturreservat

2011:16 2011-10-31 Holms gammelskogs naturreservat

2011:18 2011-12-05 Erik-Olssvedens naturreservat

2011:19 2011-12-05 Skjortnäs västra naturreservat

2011:20 2011-12-05 Skjortnäs östra naturreservat

2011:22 2011-12-19 Naturreservatet Tröskens rikkärr

2012:1 2012-03-08 Svartågrenens naturreservat

2012:2 2012-03-08 Svartåvallens naturreservat

2012:3 2012-03-08 Långsvedjans naturreservat

2013:10 2013-11-11 Börningsbergets naturreservat utvidgning

2014:1 2014-01-14 Flarksjöbergets naturreservat utvidgning

2014:3 2014-04-14 Lövsalens naturreservat revidering

2014:7 2014-05-12 Norra Hornslandets naturreservat revidering

2014:8 2014-06-16 Hådells gammelskogs naturreservat utvidgning

2014:11 2014-04-14 Hamsas naturreservat

2015:2 2015-03-04 Änga-Tjännåsens naturreservat

2015:5 2015-04-30 Trollbergets naturreservat

2015:6 2015-06-25 Mellanljusnans naturreservat

2015:7 2015-06-08 Utvidgning av Blacksås naturreservat – tillägg (2006:5)

2015:8 2015-06-08 Utvidgning av Hästmyrbergets naturreservat – tillägg (2001:15)

2015:11 2015-10-07 Basttjärnsrönningens naturreservat

2015:12 2015-11-04 Andersvallsslåttens naturreservat

2015:19 2015-12-16 Skärjåns naturreservat

2016:1 2016-01-21 Storkvarnbergets naturreservat utvidgning

2016:4 2016-02-03 Klovbackens naturreservat

2016:8 2016-03-14 Långtjärnsbergets naturreservat

2016:9 2016-03-15 Orarnas naturreservat

2016:10 2016-03-14 Finnbrännabäckens naturreservat

2016:13 2016-04-25 Hagmyrans naturreservat

2016:17 2016-06-29 Rotsjöns naturreservat

2016:19 2016-08-17 Lingarö naturreservat

2016:22 2016-12-14 Gröntjärns naturreservat

2016:23 2016-12-14 Laggarbomyrans naturreservat

2016:24 2016-12-14 Gräsbergets naturreservat

2016:25 2016-12-14 Långnäsuddens naturreservat

2017:2 2017-01-11 Naturreservatet Ijungens gammelskog

2017:10 2017-05-10 Vitörarnas naturreservat

2017:11 2017-11-29 Gysinge naturreservat

2017:13 2017-06-15 Tornmyrans naturreservat

2017:17 2017-08-23 Svarvtjärnsbergens naturreservat

2017:19 2017-10-04 Kransarnas naturreservat

2017:20 2017-09-28 Hägenlammsmyrans naturreservat

2017:21 2017-11-22 Björnåsens naturreservat

2017:22 2017-11-18 Ålkarstjärnarnas naturreservat

2017:23 2017-11-29 Mössnäsuddens naturreservat

2017:24 2017-11-15 Ysbergets-Laxtjärnsbergets naturreservat

2017:25 2017-11-14 Stor-Dragåsens naturreservat

2018:2 2018-02-08 Storröjningsmorans naturreservat

2018:3 2018-02-08 Burseskogens naturreservat

2018:4 2018-03-06 Norrbränningens naturreservat

2018:5 2018-03-27 Lingatjärnsbergets naturreservat

2018:6 2018-02-12 Stora Blybergets naturreservat

2018:7 2018-02-20 Interimistiskt förbud – Ålsjöns naturreservat

2018:9 2018-04-10 Näsets naturreservat

2018:10 2018-04-10 Utvidgning av Naturreservatet Tröskens rikkärr – tillägg (2011:22)

2018:12 2018-05-08 Svarttjärnsbergets naturreservat

2018:13 2018-05-22 Jonasesmyrans naturreservat

2018:14 2018-05-21 Rovennoppi naturreservat utvidgning

2018:15 2018-05-16 Naturreservatet Viks gammelskog

2018:16 2018-05-16 Utvidgning av Mellanljusnans naturreservat – tillägg (2015:6)

2018:18 2018-06-05 Gryssjöåns naturreservat

2018:22 2018-06-19 Gärdes naturreservat

2018:23 2018-06-25 Skånbrännans naturreservat

2018:34 2018-10-15 Latåsens naturreservat

2018:35 2018-09-18 Fäbods naturreservat

2018:36 2018-09-11 Kvarnmyrornas naturreservat

2018:37 2018-09-11 Lockjärv naturreservat

2018:38 2018-11-19 Gråbergets naturreservat

 

Skydd för växt- och djurart

1981:3 1981-02-03 Sälskyddsområden

1985:12 Skydd för fågellivet

1987:25 1987-03-17 Fridlysning av en ek vid Hålsjö som

naturminne Hudiksvalls kommun

1994:13 1994-01-11 Fridlysning av växter 

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2000:44

2000:9 1999-11-04 Beslut om djurskyddsområden

OBSERVERA att delar av denna författning är upphävd, ersätts av 2009:105 - 2009:110

2000:44 2000-04-03 Kungörelse om ändring av föreskrifter om fridlysning av växter i Gävleborgs län

2001:13 1998-10-20 Fridlysning av tall som   naturminne

2009:105 2009-12-14 Vårfiskharets djurskyddsområde

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2010:622

2009:106 2009-12-14 Korvgrunds m.fl. djurskyddsområde

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2010:619

2009:107 2009-12-14 Sandrevelns djurskyddsområde

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2010:620

2009:108 2009-12-14 Disans djurskyddsområde

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2010:621

2009:109 2009-12-14 Skommarrevets djurskyddsområde

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2010:617

2009:110 2009-12-14 Skrammelhararnas djurskyddsområde

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2010:618

2010:617 2010-12-06 Skommarrevets djurskyddsområde

2010:618 2010-12-06 Skrammelhararnas djurskyddsområde

2010:619 2010-12-06 Korvgrund m.fl djurskyddsområde

2010:620 2010-12-06 Sandrevelns djurskyddsområde

2010:621 2010-12-06 Disans djurskyddsområde

2010:622 2010-12-06 Vårfiskharets djurskyddsområde

2012:9 2012-07-02 Föreskrifter om Storsjöns skyddsområde för flodkräfta

2012:10 2012-07-02 Föreskrifter om Öjarens skyddsområde för flodkräfta

2012:11 2012-07-17 Föreskrifter om kräftsmittat område i Testeboån

 

Skydd för friluftsliv

Samrådsområden (20§ NVL och 12 k 6§ NB)

1978:20 Samråd enligt NVL för vissa

1978:21 arbetsföretag

1978:22 --- " --

1978:23 --- " --

1978:80 --- " --

1978:81

1978:82 --- " --

1978:83 --- " --

1978:89 --- " --

1979:17 --- " --

1979:32 --- " --

1980:35 1980-08-01 Samråd inför arbetsföretag inom Sässmansområdet

2001:1 2000-12-11   Samråd inför vissa verksamheter eller åtgärder vid Andersvallsmyran och Andersvallsslåtten

2001:28  2001-01-10 Upphävande av samrådsföreskrifter enligt 20§    NVL

2001:69  2001-06-15 Samråd inför vissa verksamheter eller åtgärder vid Enångersån

2001:70  2001-06-19 Samråd inför vissa verksamheter eller åtgärder  vid Testeboån

 

Vattenskyddsområden

1973:2 1973-02-21 Skyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkt i Hedesunda,  Brunn 21:1 m.fl.

1975:99 1975-10-27 Skyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkt i Trödje, Trödje 8:6 m.fl.

1976:33 1976-03-29 Grundvattenskydd Lössenåsen

1976:34 1976-03-29 Grundvattenskydd Totra 16:29

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2006:34

1976:72 1976-06-08 Grundvattenskydd Frästa 11:1 mm

1977:94 1977-06-13 Grundvattenskydd Landafors

1977:129 1977-10-28 Grundvattenskydd Öjaren

1977:150 1977-12-02 Grundvattenskydd Glössbo 4:6

1977:116 1977-09-26 Grundvattenskydd Österfärnebo

1978:41 1978-04-17 Grundvattenskydd Rösta 3:16 Nordanstig
OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2003:127!

1979:25 1979-02-19 Grundvattenskydd Viken 1:4, Ljusdals kommun

1979:26 1979-02-19 Grundvattenskydd Norrbyn 3:25, Ljusdals kommun
OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2011:1

1979:27 1979-02-19 Grundvattenskydd Välje 4:10,Ljusdals kommun

1979:28 1979-02-19 Grundvattenskydd Kårböle 3:77,Ljusdals kommun

1980:22 1980-06-20 Grundvattenskydd Skog 3:5,Hudiksvalls kommun

1981:15 1981-06-24 Grundvattenskydd, Söderhamns kommun

1981:16 1981-06-24 Grundvattenskydd, Söderhamns kommun

1981:17 1981-06-24 Grundvattenskydd, Söderhamns kommun

1981:26 1981-08-10 Grundvattenskydd, Lobonäs 1:1-9;1

1982:9 1982-03-20   Grundvattenskydd Varva 3:22,Gävle

1982:10 1982-03-25 Grundvattenskydd Åby 1:36, Valbo

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2006:33

1982:11 1982-03-25 Grundvattenskydd Överhärde 75:1 och 56:2

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2006:33

1982:16 1982-05-17 Grundvattenskydd Sätra 112:1,Gävle

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2006:33

1982:30 1982-12-17 Grundvattenskydd Berge 5:23, Ilsbo

1983:25 1983-10-10 Grundvattenskydd Ämnebo 12:6
OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 1999:17!

1983:26 1983-10-10 Grundvattenskydd Voxna 1:12
OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 1999:18!

1983:27 1983-10-10 Grundvattenskydd Öjung 7:1

1983:28 1983-10-10 Grundvattenskydd Östanå 2:2

1983:32 1983-10-31 Grundvattenskydd i Skärså
OBSERVERA att denna författning är upphävd (den 18 september 2007)!

1983:33 1983-10-31 Grundvattenskydd Kungsgården, Söderhamn

1983:34 1983-10-31 Grundvattenskydd i Trönö

1984:9 1984-03-01   Grundvattenskydd, Östansjö 23:1
OBSERVERA att denna författning är upphävd (den 14 juli 2004)!

1984:10 1984-03-01 Grundvattenskydd, Stråtjära 3:19

1984:18 1984-04-17 Grundvattenskydd Härnebo 2:92 och 2:93

1984:26 1984-06-26 Grundvattenskydd Kyrkbyn 15:3 mfl, Bollnäs

1984:43 1984-12-21 Grundvattenskydd Boda 1:14, Söderhamns kommun

1985:2 1985-02-07   Grundvattenskydd, Ockelbo kommun

1986:27 1986-08-26 Skyddsområde för grundvattentäkt Kådfallet 1:42 Sandvikens kommun

1986:28 1986-08-26 Skyddsområde för grundvattentäkt Järbo 4:64  och 13:8 Sandvikens kommun

1986:29 1986-08-26 Skyddsområde för grundvattentäkt Årsunda prästbord 1:81 Sandvikens kommun

1986:30 1986-08-26 Skyddsområde för grundvattentäkt Västerberg 2:15 Hagmuren Sandvikens kommun

1986:31 1986-08-26 Skyddsområde för grundvattentäkt Åshammar 1:6 Sandvikens kommun

1987:15 1987-01-15 Grundvattenskydd Malsta 1:11 i Malsta, Hudiksvalls kommun
OBSERVERA att denna författning är upphävd (den 18 maj 2004)!

1987:16 1987-01-15 Grundvattenskydd Edsta 8:1 i Edsta, Hudiksvalls kommun

1987:17 1987-01-15 Grundvattenskydd Rogsta Prästgård 1:1 Ingsta, Hudiksvalls kommun
OBSERVERA att denna författning är upphävd (den 19 februari 2007)!

1988:16 1988-04-14 Skyddsområde för grundvattentäkt i Nordanstigs kommun

1991:3 1991-02-05   Skyddsområde för grundvattentäkt Gävle kommun

1992:1 1991-11-14   Skyddsområde för grundvattentäkt Bagghyttan 10:1

1992:4 1992-01-16   Skyddsområde för grundvattentäkt Svabensverk 1:31

1992:7 1992-02-28   Skyddsområde för yt- och grundvattentäkter

1993:11 1991-02-12 Skyddsområde för grundvattentäkt

1995:79 1995-12-18 Skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Tjärnäs 12:88, Hofors kommun

1999:17 1998-10-13 Skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Ämnebo 12:6 i Homna, Ovanåkers kommun

1999:18 1998-10-13 Skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Voxna 1:12 i Voxnabruk, Ovanåkers kommun

1999:19 1998-10-13 Skyddsområde för Raskes grundvattentäkt på fastigheten Alfta Kyrkby 16:14 i Runemo,Ovanåkers kommun

2001:7 2000-12-13 Upphävande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Friggesund, Hudiksvalls kommun Nr 1970:42

2001:110 2001-10-08 Upphävande av skyddsområde med skyddsbestämmelser  för grundvattentillgång i Enånger, Hudiksvalls kommun Nr 1970:137

2003:127 2003-11-14 Skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkter i Harmånger, Nordanstigs kommun

2004:59  2004-05-18 Upphävande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Malsta, Hudiksvalls kommun 21 FS 1987:15

2004:77  2004-07-14 Upphävande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Östanbo, Söderhamns kommun 21 FS 1984:9

2004:96  2004-09-27 Skyddsområde för Flästa vattentäkt med skyddsföreskrifter i Bollnäs kommun

2004:98  2004-12-04 Upphävande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Flästa, Bollnäs kommun Nr 1971:74

2006:33 2006-05-18 Skyddsområde för grundvattentäkter längs Gävle-Valboåsen i Gävle kommun

2006:34 2006-05-18 Skyddsområde för grundvatten- och ytvattentäkter i Lössenåsen och Hamrångefjärden i Gävle kommun

2007:3  2007-01-31  Avlysning av vattenområde i anslutning till Vallviks hamnområde, Söderhamns kommun

2007:4  2007-02-19 Upphävande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Ingsta, Hudiksvalls kommun Nr 1987:17

2007:48 2007-10-19 Upphävande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Skärså, Söderhamns kommun Nr 1983:32

2008:2 2008-02-01 Skyddsområde för grundvattentäkt i Hassela, Nordanstigs kommun

2008:3 2008-02-01 Skyddsområde för grundvattentäkt i Jättendal, Nordanstigs kommun

2008:4 2008-02-01 Skyddsområde för grundvattentäkt i Mellanfjärden, Nordanstigs kommun

2008:76 2008-12-19 Skyddsområde för grundvattentäkt i Sandsjö, Ljusdals kommun

2010:593 2010-10-15 Skyddsområde för grundvattentäkter i Hallstaåsen, Hudiksvalls kommun

2010:624 2010-12-27 Upphävande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Los, Ljusdals kommun Nr 1979:26

2011:1 2010-10-25 Skyddsområde för grundvattentäkter i Los, Ljusdals kommun

2014:13 2014-08-05 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns tillfälliga föreskrift om avlysning av vattenområde i Storsjön, Årsunda

2014:16 2014-10-21 Upphävande av vattenskyddsområden i Söderhamns kommun

2015:13 2015-11-02 Skyddsområde för grundvattentäkt i Järbo, Sandvikens kommun

2015:14 2015-11-02 Skyddsområde för grundvattentäkt i Jäderfors, Sandvikens kommun

2015:15 2015-11-09 Skyddsområde för grundvattentäkt i Kungsgården, Sandvikens kommun

2015:16 2015-11-09 Skyddsområde för grundvattentäkt i Åshammar, Sandvikens kommun

2015:17 2015-11-16 Skyddsområde för grundvattentäkt i Österfärnebo, Sandvikens kommun

2015:18 2015-11-16 Skyddsområde för grundvattentäkt i Rökebo, Sandvikens kommun

2016:2 2016-01-20 Skyddsområde för ytvattentäkten Öjaren i Sandvikens kommun

2016:3 2016-01-20 Skyddsområde för grundvattentäkt i Rökebo, Sandvikens kommun (ersätter 2015:18)

Upp

 

STRANDSKYDD

1983:40 1983-12-29 Föreskrifter inom strandskyddsområde Kyrkbyviken, Bollnäs

2003:69 2003-06-16 Nya strandskyddsgränser vid Bottenhavet

2010:577 2010-06-07 Undantag från strandskyddet för vissa kompletteringsbyggnader

2013:3  2013-04-03  Föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om utvidgade strandskyddsområden i Gävle kommuns kustområden

2013:12 2013-12-03 Tillkännagivande av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Gävle kommun

2013:13 2013-12-03 Tillkännagivande av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Nordanstigs kommun

2014:10 2014-06-14 Tillkännagivande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om utvidgat strandskydd i Hudiksvalls kommun

2014:17 2014-11-03 Beslut om utvidgat strandskydd i Söderhamns kommun i Gävleborg län

2014:18 2014-12-18 Beslut om utvidgat strandskydd i inlandsvatten i Gävleborg län

2016:18 2016-07-04 Tillkännagivande av beslut om utvidgat strandskydd för inlandsvatten i Gävleborgs län, samt för Gävle och Hudiksvalls kommuns kust

2016:21 2016-11-09 beslut om utvidgat strandskydd i Gävle kommuns kustområde

2017:5 2017-02-13 beslut om utvidgat strandskydd i Hudiksvalls kommuns kustområde

2017:9 2017-04-03 beslut om utvidgat strandskydd för inlandsvatten i Gävleborgs län

Upp 

 

KULTURMILJÖ

2008:24  2008-06-09  Bildande av kulturreservatet Våsbo fäbodar, Ovanåkers socken och kommun, samt föreskrifter för kulturreservatet

2011:8 2011-06-07 Föreskrifter om kulturreservatet Axmarbruk

Upp

 

BITILLSYNSMÄN

2001:64 2001-06-06  Förordnande av bitillsynsmän

2002:35 2002-05-13  Förordnande av bitillsynsman

Upp 

 

ALLMÄN FÖRVALTNING

1986:12 1979-06-27 Byggnadsförbud m.m. enl 47 § väglagen

2006:12 2006-02-22 Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Sundsvalls kommun

2006:68 2006-09-06  Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Nordanstigs kommun

2007:58 2007-10-29  Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Gävle kommun

2007:64  2007-12-12  Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg 719 inom Ljusdals kommun

2008:60  2008-05-08  Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Gävle kommun

2009:27  2009-03-24  Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av kompletterande arbetsplan för väg 68 W/X – länsgräns Vallbyheden – och del av väg 512 inom Hofors kommun

2009:111 2009-12-21 Meddelande om LST i Västra Götalands läns föreskrifter om penningtvätt

2011:3 2011-02-16 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Gävleborgs län

2011:15 2011-09-07 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Bollnäs kommun
2012:4 2012-03-31 Sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Gävleborgs län

2012:15 2012-11-01 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Ovanåkers kommun

2013:1 2013-03-31 Sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Gävleborgs län

2013:4 2013-04-09 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg 76 inom Gävle kommun

2013:5 2013-04-30 Föreskrifter om särskilt tjänstekort

2013:7 2013-07-15 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg 773 inom Hudiksvalls, Ljusdals och Nordanstigs kommuner

2013:11 2013-11-05 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg 754, Hudiksvalls kommun

2014:2 2014-03-21 Sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Gävleborgs län

2014:4 2014-05-23 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om indragning från allmänt underhåll av väg 718 till Tandsjöborgs f.d. hållplats, Ljusdals kommun

2014:5 2014-05-23 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om indragning från allmänt underhåll av väg 719.01 till Fågelsjö f.d. hållplats, Ljusdals kommun

2014:6 2014-05-23 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om indragning från allmänt underhåll av väg 716 till Lillhamra f.d. hållplats, Ljusdals kommun

2016:11 2016-03-22 Sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Gävleborgs län

2015:10 2015-08-03 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Sandvikens kommun

2016:11 2016-03-22 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa trafikföreskrifter i Gävleborgs län

2017:3 2017-01-18 Meddelande om LST i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsens i Västra Götalands läns allmänna föreskrifter (14FS 2009:534) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2017:4 2017-01-24 Meddelande om LST i Västmanlands läns (Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikts) föreskrifter (19FS 2016:10) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt

2017:8 2017-03-01 Bekantgörande i andra hand av LST i Västernorrlands läns (Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt) föreskrifter (22FS 2016:16) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt

2017:6 2017-03-24 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa trafikföreskrifter i Gävleborgs län

2018:8 2018-03-23 Sammanställning över vägar och gator i Gävleborgs län 2018

2018:11 2018-04-23 Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2018:17 2018-05-03 Kungörelse av regeringens beslut om upphävande av Trafikverkets beslut om indragning från allmänt underhåll av väg 719.01 till Fågelsjö f.d. hållplats Ljusdals kommun, Gävleborgs län

 

 

 

Upp 

 

KOMMUNALA FÖRESKRIFTER

 

Gävle kommun

2003:131 2003-11-27  Tillkännagivande av hamnordning för Gävle hamn

2008:59 2007-08-01  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter

2011:4 2011-06-21  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter för torghandel

2011:17 2011-10-27  Tillkännagivande av lokala hälsoskyddsföreskrifter

 

Sandvikens kommun

1996:44 1996-04-30  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter

2003:30 2003-03-05  Tillkännagivande av hälsoskyddsföreskrifter

 

Hofors kommun

2006:1 2005-12-22  Tillkännagivande av hälsoskyddsföreskrifter

2009:21 2008-11-24  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter

 

Ockelbo kommun

1984:27 1984-06-26  Tillkännagivande av hälsoskyddsföreskrifter, ändrade genom 1989:30

1989:30 1989-07­-19  Tillkännagivande av ändringar i hälsoskyddsföreskrifter

1996:12 1996-02-06  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter

1996:13 1996-02-06  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter för torghandel

 

Söderhamns kommun

1984:28 1984-06-28  Tillkännagivande av hälsoskyddsföreskrifter, ändrade genom 1989:27 samt genom 1991:20

1989:27 1989-06-19  Tillkännagivande av ändringar i hälsoskyddsföreskrifter

1991:20 1991-04-29  Tillkännagivande av ändringar i hälsoskyddsföreskrifter

1996:21 1996-02-27  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter för torghandel

1996:22 1996-02-27  Tillkännagivande av föreskrifter för gångbanerenhållning

1996:23 1996-02-27  Tillkännagivande av hamnordning för Söderhamns hamn och Orrskärshamnen

2010:616 2010-09-27  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter

 

Hudiksvalls kommun

1996:4 1996-01-09  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter för torghandel

1996:27 1996-03-15  Tillkännagivande av hamnordning för Hudiksvalls hamn

2004:76 2004-07-01  Tillkännagivande av lokala hälsoskyddsföreskrifter

2006:57 2006-06-05  Fastställelse av arbetsplan inom Hudiksvalls kommun

2012:7 2012-04-17  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter

 

Ljusdals kommun

1984:29 1984-08-01  Tillkännagivande av hälsoskyddsföreskrifter

2008:28 2008-06-16  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter

 

Bollnäs kommun

1984:30 1984-05-01  Tillkännagivande av hälsoskyddsföreskrifter (ändrade genom 1991:35)

1991:35 1991-12-01  Tillkännagivande av ändringar i hälsoskyddsföreskrifter

2010:580 2010-03-01  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter om torghandel

2011:14 2011-07-07 Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter för Bollnäs kommun

 

Ovanåkers kommun

1996:8 1996-01-29  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter (ändrade genom 2012:6)

1999:5 1999-01-26  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter för torghandel

2011:21 2011-12-13  Tillkännagivande av lokala hälsoskyddsföreskrifter för Ovanåkers kommun

2012:6 2012-03-22  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter för Ovanåkers kommun

 

Nordanstigs kommun

2000:105 2000-09-25  Tillkännagivande av hälsoskyddsföreskrifter

2011:12 2011-06-10 Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun

Upp 

 

JAKT OCH FISKE

1988:15  199-05-17  Kungörelse om upphävande av förbud mot kräftfångst m m

1997:7 1997-01-20 Undantag från bestämmelserna i 22 § 1 st jaktförordningen

1997:40 1997-06-26 Jakt efter sjöfågel vid länets kust

1999:86 1999-10-01 Mink- och sjöfågeljakt på allmänt vatten m.m.

2001:127 2001-12-10 Undantag från bestämmelserna i 22 § 1st jaktförordningen

2009:57 2009-07-08 Föreskrifter för att hindra spridning av kräftpest

2012:9  2012-07-02  Föreskrifter om Storsjöns skyddsområde för flodkräfta

2012:10  2012-07-02  Föreskrifter om Öjarens skyddsområde för flodkräfta

2016:16 2016-06-02 Kräftpestsmittat område i Ygssjön, Ljusdals kommun

2018:19 2018-05-21 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om jakt på allmänt vatten inom Gävleborgs län

Upp

 

SJÖTRAFIK

1997:33 1997-03-25 Fartbegränsning i Ljusnan, Järvsö, Ljusdals kommun

1999:32 1999-03-30 Fartbegränsning i Saltviken Hudiksvalls kommun

1999:35 1999-04-21 Gällande sjötrafikföreskrifter i Gävleborgs län

2000:65 2000-07-04 Reglering av båttrafiken i Ranungen, Ljusdals kommun

2003:83 2003-07-18 Fartbegränsning i Saltharsfjärden, Gävle kommun

2006:72 2006-06-08  Fartbegränsning för sjötrafik i Hudiksvalls hamns, Hudiksvalls kommun

2007:62 2007-12-12 Fartbegränsning till högst 7 knop i del av Gavleån, Gävle kommun

2008:77 2008-11-27 Fartbegränsning till högst 5 knop i Alderholmskanalen, Gävle kommun

2010:8  2010-02-18  Fartbegränsning till högst 5 knop i Stugsundet, Söderhamns kommun

2011:9 2011-05-02 Fartbegränsning till högst 5 knop i Baggsundet, Söderhamns kommun

2011:13 2011-06-22 Fartbegränsning till högst 5 knop i Söderhamnsån, Söderhamns kommun

            (upphävd genom 2012:5)

2012:5 2012-03-08  Fartbegränsning till högst 5 knop i Söderhamnsån, Söderhamns kommun

2012:12 2012-07-17 Tillfällig avlysning av vattenområde i Ljusnan den 28 juli 2012

2012:13 2012-07-17 Tillfällig avlysning av vattenområde i Ljusnan den 4-5 augusti 2012

2012:14 2012-08-02 Tillfällig avlysning av vattenområde i Söderhamnsån den 25 augusti 2012

2013:9 2013-10-01 Ankringsförbud i Gavleån, Gävle kommun

2014:15 2014-09-29 Fartbegränsning i Voxnan, Ovanåkers kommun

2015:9 2015-07-03 Tillfällig avlysning av vattenområde i Ljusnan, Ljusdals kommun

2016:5 2016-02-12 Ankringsförbud Norrlandet, Gävle kommun

2016:6 2016-02-12 Ankringsförbud, Yttre Fjärden, Gävle kommun

2016:7 2016-02-24 Utökad avlysning av vattenområde, Fredriksskans, Gävle kommun

2016:12 2016-03-17 Ändring av vattenområde för fartbegränsning, Hudiksvalls inre hamn, Hudiksvalls kommun
OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2016:14

2016:14 2016-04-27 Ändring av vattenområde för fartbegränsning, Hudiksvalls inre hamn, Hudiksvalls kommun

2016:15 2016-05-11 Tillfällig avlysning av vattenområde, Nedre Gavleån, Gävle kommun

2016:20 2016-08-16 Fartbegränsning till högst 5 knop i Lötfjärden vid Krokskär, Söderhamns kommun

2017:7 2017-02-28 Fartbegränsning till högst 7 knop i Tuppsundet, Söderhamns kommun

2017:12 2017-04-24 Tillfällig avlysning av vattenområde i samband med Gävle Triathlon, Nedre Gavleån och Alderholmskanalen, Gävle kommun

2017:14 2017-06-09 Ankringsförbud, Njutångersfjärden, Hudiksvalls kommun

2017:16 2017-06-12 Tillfällig avlysning av vattenområde, Söderhamnsån, Söderhamns kommun

2017:18 2017-08-03 Tillfällig avlysning av vattenområde, Hudiksvalls inre hamn, Hudiksvalls kommun

2018:21 2018-06-07 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter om avlysning av vattenområde, Nedre Gavleån och Alderholmskanalen, Gävle kommun

2018:24 2018-09-07 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns sjötrafikföreskrifter om förbud mot ankring, Dukarsundet, Hudiksvalls kommun

2018:30 2018-08-02 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns tillfälliga föreskrift om avlysning av vattenområde i Storsjön, Årsunda, Sandvikens kommun

 

Upp

 

ÖVRIGT

1985:26 1985-12-27 Kungörelse om lokal trafikföreskrift gäller Terrängtrafikkungörelsen

Upp 

 

TRAFIKFÖRESKRIFTER

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TRAFIKFÖRESKRIFTER FRÅN OCH MED ÅR 1999 NUMERA PUBLICERAS I TRANSPORTSTYRELSENS DATABAS FÖR TRAFIKFÖRESKRIFTER (RDT): https://rdt.vv.se/rdt/Default.aspx?UseStfs=1

 

1995, 1996, 1997, 1998

 

1995:3 1995-01-23 Väjningsplikt, Söderhamns kommun

1995:4 1995-01-23 Hastighetsbegränsning, Sandvikens kommun

1995:5 1995-01-23 Hastighetsbegränsning, Sandvikens kommun

1995:6 1995-01-25 Hastighetsbegränsning, Söderhamns kommun

1995:7 1995-01-25 Hastighetsbegränsning, Sandvikens kommun

1995:8 1995-01-26 Väjningsplikt, Gävle kommun

1995:9 1995-01-26 Hastighetsbegränsning, Söderhamns kommun

1995:10 1995-01-31 Hastighetsbegränsning, huvudled och väjningsplikt,
Bollnäs kommun

1995:11 1995-02-03 Hastighetsbegränsning och väjningsplikt, Sandvikens kommun

1995:16 1995-02-13 Hastighetsbegränsning, Ockelbo kommun

1995:22 1995-03-10 Hastighetsbegränsning, Hudiksvalls kommun

1995:28 1995-04-12 Huvudled, väjningsplikt, hastighetsbegränsning
och begränsad axel-/boggibetryck, Söderhamns kommun

1995:29 1995-05-11 Hastighetsbegränsning, Ockelbo kommun

1995:34 1995-06-02 Hastighetsbegränsning, Hudiksvalls kommun

1995:37 1995-06-22 Väjningsplikt, Nordanstigs kommun

1995:38 1995-06-22 Väjningsplikt, Söderhamns kommun

1 1995:39 1995-06-22 Motortrafikled, huvudled, väjningsplikt och
hastighetsbegränsning, Sandvikens kommun

1995:40 1995-06-30 Huvudled, Sandvikens kommun

1995:46 1995-07-17 Hastighetsbegränsning, Hudiksvalls kommun

1995:49 1995-07-29 Hastighetsbegränsning, huvudled och väjningsplikt, Söderhamns kommun

1995:52 1995-08-23 Hastighetsbegränsning, Bollnäs kommun

1995:55 1995-08-28 Hastighetsbegränsning, Sandvikens kommun

1995:57 1995-09-06 Hastighetsbegränsning, Gävle kommun

1995:58 1995-09-04 Motorväg, Gävle kommun

1995:59 1995-09-04 Hastighetsbegränsning, Bollnäs kommun

1995:60 1995-09-08 Hastighetsbegränsning, Bollnäs kommun

1995-61 1995-10-02 Stopplikt, Ovanåkers kommun

1995:62 1995-10-02 Stopplikt, Bollnäs kommun

1995:65 1995-10-23 Hastighetsbegränsning, Hudiksvalls kommun

1995:66 1995-11-03 Hastighetsbegränsning, Ovanåkers kommun

1995:68 1995-11-03 Väjningsplikt, Gävle kommun

1995:69 1995-11-03 Väjningsplikt, Gävle kommun

1995:71 1995-11-14 Hastighetsbegränsning, Hudiksvalls kommun

1995:72 1995-11-21 Hastighetsbegränsning, Gävle kommun

1995:73 1995-11-23 Hastighetsbegränsning, Ljusdals kommun¨

1995:76 1995-11-29 Hastighetsbegränsning, Gävle kommun

1995:80 1995-12-19 Hastighetsbegränsning, Ovanåkers kommun

Upp

 

1996:5 1996-01-10 Begränsad bruttovikt, Ljusdals kommun

1996:43 1996-04-22 Upphävande av lokal trafikföreskrift
ang. väjningsplikt, Ljusdals kommun

1996:69 1996-07-30 Hastighetsbegränsning, Ljusdals kommun

1996:70 1996-07-30 Hastighetsbegränsning, Hofors kommun

1996:78 1996-08-22 Motorväg och huvudled, Gävle kommun

1996:79 1996-08-21 Hastighetsbegränsning, Bollnäs kommun

1996:82 1996-09-06 Hastighetsbegränsning, Hofors kommun

1996:83 1996-09-06 Hastighetsbegränsning. Söderhamns kommun

1996:84 1996-09-12 Upphävande av lokal trafikföreskrift
ang. väjningsplikt, Sandvikens kommun

1996:85 1996-09-12 Hastighetsbegränsning, Söderhamns kommun

1996:89 1996-10-04 Hastighetsbegränsning, Hudiksvalls kommun

1996:91 1996-10-07 Hastighetsbegränsning, Bollnäs kommun

1996:92 1996-10-14 Upphävande av lokal trafikföreskrift ang.
begränsad bruttovikt, Gävle kommun

1996:94 1996-10-29 Upphävande av lokal trafikföreskrift ang.
begränsad bruttovikt, Hudiksvalls kommun

1996:95 1996-11-05 Hastighetsbegränsning, Gävle kommun

1996:99 1996-11-11 Hastighetsbegränsning, Bollnäs kommun

1996:100 1996-11-11 Hastighetsbegränsning, Ovanåker kommun

1996:101 1996-11-15 Upphävande av lokal trafikföreskrift ang. hastighetsbegränsning, Gävle kommun

1 1996:102 1996-11-15 Upphävande av lokal trafikföreskrift ang. hastighetsbegränsning, Ljusdals kommun

1996:103 1996-11-18 Hastighetsbegränsning, Ovanåkers kommun

1996:105 1996-11-28 Upphävande av lokal trafikföreskrift ang. hastighetsbegränsning, Gävle kommun

1996:107 1996-12-03 Hastighetsbegränsning, Sandvikens kommun

1996:109 1996-12-19 Hastighetsbegränsning, Hofors kommun

1996:111 1996-12-20 Hastighetsbegränsning, Gävle och Sandvikens
kommuner

Upp

 

1997:10 1997-02-06 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hudiksvalls kommun

1997:11 1997-02-06 Lokal trafikföreskrift ang hastighets
begränsning, Gävle kommun

1997:12 1997-02-11 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Ljusdals kommun

1997:16 1997-02-20 Lokal trafikföreskrift ang hastighets-
begränsning, Sandvikens kommun

1997:17 1997-02-25 Lokal trafikföreskrift ang hastighets-
begränsning, Hudiksvalls kommun

1997:21 1997-03-11 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning, huvudled ,stopplikt och väjningsplikt

1997:22 1997-04-15 Lokal trafikföreskrift ang hastighets-
begränsning, Ockelbo kommun

1997:24 1997-04-24 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning
och huvudled

1997:25 1997-04-24 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hofors kommun

1997:26 1997-04-24 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning
och väjningsplikt, Ljusdals kommun

1997:28 1997-04-25 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:30 1997-05-12 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:37 1997-06-13 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1997:38 1997-06-12 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1997:39 1997-06-25 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:42 1997-07-01 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:45 1997-07-02 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning, huvudled, och väjningsplikt, Ovanåkers kommun

1997:46 1997-07-03 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:48 1997-07-09 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Bollnäs kommun

1997:49 1997-07-10 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1997:50 1997-07-10 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1997:51 1997-07-10 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1997:54 1997-08-12 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hofors kommun

1997:55 1997-08-14 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Bollnäs kommun

1997:57 1997-08-20 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1997:58 1997-08-20 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:59 1997-08-26 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:61 1997-08-29 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hudiksvalls kommun

1997:62 1997-09-03 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Nordanstigs kommun

1997:63 1997-09-05 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Sandvikens kommun

1997:67 1997-10-02 Upphävande av lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning, Gävle kommun

1997:68 1997-10-09 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hudiksvalls kommun

1997:69 1997-10-09 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Ljusdals kommun

1997:71 1997-10-16 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Ljusdals kommun

1997:73 1997-1017 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Nordanstigs kommun

1997:74 1997-10-17 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Hudiksvalls kommun

1997:75 1997-10-21 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Bollnäs kommun

1997:76 1997-10-22 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hudiksvalls kommun

1997:77 1997-10-23 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:79 1997-11-13 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hudiksvalls kommun

1997:80 1997-11-28 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Bollnäs kommun

1997:81 1997-11-28 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Ovanåkers kommun

1997:82 1997-12-03 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:83 1997-12-19 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning, Söderhamns kommun

1997:85 1997-12-22 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hudiksvalls kommun

Upp 

 

1998:2 1998-01-16 Lokal trafikföreskrift ang stopplikt Ovanåkers kommun

1998:4 1998-01-23 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Sandvikens kommun

1998:8 1998-01-28 Upphävande av lokal trafikföreskrift ang. hastighetsbegränsning Söderhamns kommun

1998:11 1998-02-17 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1998:12 1998-02-18 Lokal trafikföreskrift ang huvudled och
väjningsplikt, Gävle kommun

1998:14 1998-02-23 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hudiksvalls kommun

1998:18 1998-03-04 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Ovanåkers kommun

1998:19 1998-03-10 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1998:26 1998-03-31 Lokala trafikföreskrifter ang hastighetsbegränsning,
Ljusdals kommun

1998:29 1998-04-07 Lokala trafikföreskrifter ang hastighetsbegränsning, Ovanåkers kommun

1998:30 1998-04-07 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Nordanstigs kommun

1998:33 1998-04-21 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Bollnäs kommun

1998:34 1998-04-21 Lokala trafikföreskrifter ang väjningsplikt,
Nordanstigs kommun

1998:39 1998-04-30 Lokala trafikföreskrifter ang väjningsplikt
och stopplikt, Ljusdals kommun

1998:41 1998-05-14 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Ljusdals kommun

1998:43 1998-05-14 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning. Gävle kommun

1998:44 1998-05-15 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Gävle kommun

1998:46 1998-05-18 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Gävle kommun

1998:47 1998-05-19 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Sandvikens kommun

1998:48 1998-05-29 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Ovanåkers kommun

1998:50 1998-06-04 Lokala trafikföreskrifter ang väjningsplikt,
Hudiksvalls kommun

1998:52 1998-06-05 Lokala trafikföreskrifter ang motortrafikled,
Gävle kommun

1998:57 1998-06-18 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, huvudled, stopplikt och väjningsplikt,
Sandvikens kommun

1998:59 1998-06-29 Lokala trafikföreskrifter ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1998:62 1998-07-06 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, stopplikt och väjningsplikt, Bollnäs kommun

1998:64 1998-07-13 Lokala trafikföreskrifter ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1998:65 1998-07-15 Lokala trafikföreskrifter ang huvudled och
väjningsplikt, Sandvikens kommun

1998:73 1998-08-31 Lokala trafikföreskrifter ang hastighetsbegränsning, Heby och Sandvikens kommuner

1998:75 1998-09-21 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, huvudled och väjningsplikt, Söderhamns kommun

1998:78 1998-09-30 Lokala trafikföreskrifter ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1998:80 1998-10-09 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, huvudled, väjningsplikt och högsta tillåtna bruttovikt,
Ovanåkers kommun

1998:81 1998-10-09 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Söderhamns kommun

1998:82 1998-10-12 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Hofors kommun

1998:84 1998-10-19 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Gävle kommun

1998:85 1998-10-21 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Söderhamns kommun

1998:86 1998-10-21 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Söderhamns kommun

1998:87 1998-10-22 Upphävande av lokala trafikföreskrifter ang hastighetsbegränsning, Bollnäs kommun

1998:88 1998-10-30 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, huvudled, stopplikt och väjningsplikt, Sandvikens kommun

1998:89 1998-11-03 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Bollnäs kommun

1998:90 1998-11-03 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Ovanåkers kommun

1998:91 1998-11-03 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning och väjningsplikt, Söderhamns kommun

1998:92 1998-11-03 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Gävle kommun

1998:93 1998-11-09 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Sandvikens kommun

1998:95 1998-11-10 Lokala trafikföreskrifter ang väjningsplikt,
Ovanåkers kommun

1998:96 1998-11-10 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Ovanåkers kommun

1998:97 1998-11-13 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begräsning och väjningsplikt, Bollnäs kommun

1998:98 1998-11-13 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Gävle kommun

1998:99 1998-11-13 Lokala trafikföreskrifter ang huvudled, Bollnäs
och Ljusdals kommuner

1998:101 1998-12-21 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Sandvikens kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</div>